Nieuwe Vlaamse woonbonus

About Us
Leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2016 zullen in Vlaanderen nog slechts recht geven op één belastingvoordeel. Om te kunnen genieten van de nieuwe Vlaamse woonbonus, zal het niet langer de 'enige' woning van de belastingplichtige moeten zijn.

Indien u al eigenaar bent van een andere woning op 31 december van het kredietjaar, dan zal u voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 toch nog recht hebben op de Vlaamse woonbonus. De voorwaarde dat de woning uw enige woning moet zijn op 31 december van het kredietjaar wordt dus geschrapt.

De uitgaven (zowel de kapitaalaflossingen als de interesten) kunnen tot maximaal 1.520 euro recht geven op een belastingvermindering berekend aan een vast percentage van 40 pct. De belastingvermindering bedraagt dus maximaal 608 euro.

Gezien de complexiteit van de woonfiscaliteit raden wij u aan ons steeds te contacteren zodat wij u persoonlijk kunnen adviseren.