Is de BTW regeling voor kleine ondernemingen een optie voor u ?

About Us
Geen werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer vanaf 1 januari 2016

KMO's zullen vanaf 1 januari 2016 geen werkgeversbijdragen meer verschuldigd zijn op het loon van de eerste werknemer. Dit is een belangrijke kostenbesparende maatregel die de federale regering heeft genomen in het kader van de taxshift.

Voor de eerste werknemer, en dit geldt voor de aanwervingen vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020, moeten er geen werkgeversbijdragen meer betaald worden op het brutoloon, en dit voor onbepaalde duur. Hiermee daalt de loonkost voor een eerste aanwerving met ongeveer 35%. Bovendien geldt deze vermindering voor onbeperkte duur.