NUTTIGE LINKS

About Us
Controle geldigheid BTW nummer


Controle inhoudingsplicht RSZ aannemers


Controle inhoudingsplicht bedrijfsvoorheffing aannemers


Opzoeken ondernemingsnummer in de kruispuntenbank
De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiŽntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.


win-win lening
Met de win-winlening kunnen particulieren geldmiddelen ter beschikking stellen van startende ondernemingen.


Kmo portefeuille
KMO-portefeuille is de naam voor de geÔntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen, met steun van de Vlaamse overheid, ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen inkopen zoals opleiding en advies over ondernemen, innoveren en internationaliseren. Als de dienstverlener erkent is dan dient u maar de helft van de opleidingskosten zelf te betalen.


Fisconet plus
Fisconet plus is een fiscale databank van de overheid met allerhande informatie inzake inkomstenbelastingen, BTW, invordering, successierechten, Douane en Accijnzen


Acerta
Acerta is een ondernemingsloket waar wij mee samenwerken voor het activeren van uw ondernemingsnummer en het in orde maken van uw sociaal statuut


Via onderstaande link kan uw de gegevens van een onderneming opzoeken in het Belgisch Staatsblad


Via onderstaande link kan u de actuele gezondheidsindex raadplegen.
Deze index geldt onder andere voor de indexering van de huurprijzen.


Via onderstaande link kan u informatie vinden voor het behalen van een diploma bedrijfsbeheer.
Het bewijzen van de kennis bedrijfsbeheer is noodzakelijk alvorens u een zaak kan opstarten.