Hoe kan u geld uit uw vennootschap halen

About Us
Hierna een bespreking van de mogelijkheden om geld uit uw vennootschap te halen

Loon

Onder loon verstaan we het maandelijks bedrag dat u opneemt uit uw vennootschap. Dit is met andere woorden een vergoeding voor uw prestaties. Best is dat hier voldoende bedrijfsvoorheffing op ingehouden wordt.

Vanaf 1.1.2014 zal de overheid er streng op toezien of er effectief voldoende bedrijfsvoorheffing periodiek doorgestort wordt naar de schatkist.

Voordeel alle aard

Daarnaast zullen er diverse kosten in de vennootschap zitten waarvan de zaakvoerder privé ook gebruik maakt. Hierop belast de fiscus op forfaitaire bedragen dewelke op het loon worden bijgevoegd.
  • auto : cataloguswaarde x CO²-percentage
  • woning : KI x (100/60) x 1,25 of 3,80
  • verwarming : 1.870 euro per jaar
  • elektriciteit : 930 euro per jaar
  • internet : 60 euro per jaar
  • telefoon/GSM : 150 euro per jaar
  • sociale bijdrage indien deze door de vennootschap betaald wordt.
Het is nodig om te bekijken of het nog voordelig is om deze kosten door de vennootschap te laten betalen.

Huur

De vennootschap kan een bureau en/of archiefruimte huren van de bedrijfsleider. Hiervoor wordt door de vennootschap een maandelijks vergoeding betaald dewelke zal belast worden als onroerend inkomen. Dit maandelijks bedrag is wel beperkt want het teveel betaalde zal geherkwalificieerd worden als beroepsinkomen. Het maximum aan huur te ontvangen per jaar ligt op het geïndexeerd beroepsmatig KI x (5/3) x 4,19.

Onkostenvergoeding

De vennootschap kan een onkostenvergoeding betalen aan de zaakvoerder. Dit is in feite een terugbetaling door de vennootschap van uitgaven die privé gedaan zijn, terwijl de vennootschap deze in feite had moeten doen.

Met een ‘forfaitaire’ onkostenvergoeding kan de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetalen als kost eigen aan de vennootschap zonder dat daarvoor alle bonnetjes moeten bijgehouden worden. Dit forfaitaire maandelijks bedrag moet natuurlijk wel in redelijke mate en volgens ernstige normen bepaald worden, door een steekproef te nemen van een 3-tal maanden. De grens ligt meestal op 210 euro per maand, het bedrag dat de Vlaamse regering toekent aan haar inspecteurs van Financiën.

Volgende kosten komen in aanmerking: bureaumateriaal, papier, pennen, bloemen voor een klant, een rondje in het plaatselijk café, taxikosten, parkeerkosten, carwashkosten, post- en portkosten,…

Pensioenopbouw

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om door de vennootschap bedragen te laten betalen in een bepaalde verzekering dewelke pas uitgekeerd zullen worden op je 65 jaar.

Hier heeft u de keuze tussen een ‘Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ)’ of een ‘Individuele pensioen toezegging (IPT)’.

Dividend

Een dividend is een vergoeding die u als aandeelhouder krijgt op het door u ingebrachte kapitaal. Een dividend moet steeds toegekend worden aan alle aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten.

Het bedrag dat kan uitgekeerd worden, zijn de opgebouwde reserves in de vennootschap. Dus het spaarpotje waar jaarlijks de winsten na belastingen worden in bij gehouden. Wel moet er 27% roerende voorheffing worden ingehouden. Dus als aandeelhouder ontvangt u dan meteen het netto-dividend.

Daarnaast zijn er de mogelijkheden van de liquidatiebelasting zoals uitgelegd in een ander item.