Is de BTW regeling voor kleine ondernemingen een optie voor u ?

About Us
De Omzetdrempel werd verhoogd tot EUR 25.000 vanaf 1 januari 2016.

De kleine ondernemingsregeling laat BTW-plichtigen die een lage jaaromzet hebben toe om geen btw aan te rekenen op hun leveringen ('uitgaande handelingen').

Keerzijde is wel dat aangezien men geen btw aanrekent aan zijn klanten, men ook geen btw mag recupereren die men aan zijn leveranciers heeft betaald.

Men moet er wel rekening mee houden dat bepaalde handelingen sowieso uitgesloten blijven van deze kleine ondernemersregeling. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het uitvoeren van werken in onroerende staat (bouwsector). Dit betekent ook dat een tuinaannemer die tuinwerkzaamheden verricht (wat kwalificeert als werk in onroerende staat), geen kleine ondernemersregeling kan aanvragen.

Het omzetcijfer dat de kleine onderneming in het jaar van aanvang verwacht te realiseren moet worden geraamd. Dit bedrag wordt vergeleken met 25.000 EUR. In het geval de economische activiteit aanvangt in de loop van een jaar moet de vrijstellingsdrempel overeenkomstig worden beperkt.

Indien een bestaande onderneming ervoor zou opteren om over te gaan naar de vrijstellingsregeling, moet men wel rekening houden dat men geen btw meer kan recupereren op de aankopen.

Bovendien moet men nog een herziening doen (btw terugstorten) van de btw die men in het verleden heeft gerecupereerd bij de aankoop van goederen of diensten, maar die voor de toekomst zullen worden "gebruikt" in het kader van de vrijstellingsregeling.

Dit geldt eveneens voor de bedrijfsmiddelen die nog bruikbaar zijn en waarvoor de herzieningstermijn niet is verstreken. Hier moet de btw worden teruggestort naar verhouding van het aantal nog resterende jaren van de herzieningsperiode (5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen).

Diegene die gebruik maakt van deze regeling moet op zijn verkoopfactuur duidelijk vermelden :
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling, BTW niet toepasselijk mogelijkheid.
Best wordt ook bijkomend vermeld kleine onderneming vrijgesteld van toepassing van de BTW volgens art. 56 bis van het BTW wetboek

Contacteer ons voor een gepersonaliseerd advies aangaande deze mogelijkheid inzake BTW.