Berekening van de aftrekbaarheid van uw wagen en het voordeel alle aard

About Us
Hierna geven we u een korte toelichting over de algemene regels voor inkomstenjaar 2016 en bespreken we een aantal mogelijkheden om het belastbaar voordeel te verminderen.
Het voordeel wordt berekend rekening houdende met de cataloguswaarde van de wagen en het CO2%. De berekeningsformule ziet er als volgt uit: (cataloguswaarde x leeftijdscorrectie) x 6/7 x CO2%.
De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting.
De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage gaande van 100 tot 70% teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. De cataloguswaarde wordt per jaar anciënniteit van de wagen met 6% verminderd, zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de oorspronkelijke waarde.
De CO2% is gelijk aan 5,5% voor een uitstoot van 89 gram/km van een dieselmotor of een uitstoot van 107 gram/km van een benzinemotor. Indien de wagen meer CO2 uitstoot dan moet u 0,1% toevoegen per gram CO2 uitstoot dat 89 of 107 gram overstijgt. Indien de wagen minder CO2 uitstoot dan moet u 0,1% aftrekken per gram CO2 uitstoot dat onder de 89 of 107 gram is. De CO2% bedraagt maximaal 18% en minimaal 4%.
U koopt een nieuwe Audi A6 (dieselmotor) met een CO2 uitstoot van 200 gram/km en een cataloguswaarde van 50.000 €. Het belastbaar voordeel voor het eerste jaar 7.114,29 €, namelijk 50.000 € x 6/7 x 16,6% (d.i. 5,5% + (0,1% x (200 – 89))). Voor het tweede jaar wordt de cataloguswaarde verminderd met 6% en is het belastbaar voordeel dan 6.687,43 €.
Een eerste mogelijkheid om het belastbaar voordeel te verminderen of te compenseren is om een eigen bijdrage te storten aan de werkgever of vennootschap. In ons voorbeeld zou Peter jaarlijks bijvoorbeeld voor 1.200 € (100 €/maand) kunnen bijdragen zodat zijn voordeel voor het eerste jaar vermindert tot 5.914,29 € (7.114,29 € - 1.200 €).
Bedrijfsleiders met dure of vervuilende bedrijfswagens kunnen er voordeel bij hebben om de bedrijfswagen uit de vennootschap te halen en de wagen op hun persoonlijke naam te zetten. Hierbij zal een nieuwe belasting voor inverkeerstelling verschuldigd zijn. De bedrijfsleiders kunnen hun wagen verhuren aan de vennootschap of een belastingvrije kilometervergoeding kunnen vragen aan de vennootschap voor de beroepsmatige kilometers die voor de vennootschap gereden worden (maximaal 0,3412 €/km voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016).
Contacteer ons voor een gepersonaliseerde berekening van de aftrekbaarheid en het voordeel alle aard betreffende uw huidige of toekomstige wagen.